Tasuta tarne alates 50 € tellimusest
Tasuta tarne alates 50 € tellimusest
Tasuta tarne alates 50 € tellimusest
Tasuta tarne alates 50 € tellimusest
Tasuta tarne alates 50 € tellimusest
Tasuta tarne alates 50 € tellimusest
Tasuta tarne alates 50 € tellimusest
Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Kasutades OÜ ABCANIME (edaspidi “Anix”, “veebipood”, “online-pood”) teenuseid, nõustub andmesubjekt (edaspidi “klient”, “teie”), kelle isikuandmeid töödeldakse, oma isikuandmete töötlemisega järgmistel tingimustel. Isikuandmete töötlemine on vajalik Anixi teenuste osutamiseks ja toodete müügiks, ilma milleta pole võimalik kasutada Anixi pakutavaid teenuseid. Tingimused on viidud kooskõlla EL-i isikuandmete kaitse määrusega, mida saab leida siit: >>. Isikuandmete töötlemine:
 1. Veebipood https://anix-shop.com/ (OÜ ABCANIME, registrikood 14041155), asukohaga Punane 6, tel. +372 6856 898 ja e-posti aadress info@anix-shop.com vastutab isikuandmete töötlemise eest veebipoe nimel.
 2. Töödeldakse järgmisi isikuandmeid: nimi, telefoninumber ja e-posti aadress; kauba kohaletoimetamise aadress; pangaarve number; kaupade ja teenuste maksumuse ning maksete andmed (ostuajalugu); klienditoe teave.
Anix töötleb ainult neid isikuandmeid, mille olete meile vabatahtlikult avaldanud. Peame vajalikuks märkida, et kui otsustate mitte esitada hädavajalikke isikuandmeid tellimuse täitmiseks, ei saa me teiega ühendust võtta ja teile teenust osutada.
 1. Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel: Isikuandmeid kasutatakse klientide tellimuste haldamiseks ja kaupade kohaletoimetamiseks. Ostude ajaloo andmeid (ostukuupäev, kaubad, kogus, kliendi andmed) kasutatakse kaupade ja teenuste ostude ülevaate koostamiseks ja klientide eelistuste analüüsimiseks. Pangaarve number on vajalik klientidele maksete tagastamiseks. Isikuandmeid, nagu e-posti aadress, telefoninumber, kliendi nimi töödeldakse kaupade ja teenuste osutamisega seotud küsimuste lahendamiseks (klienditugi). Veebipoe kasutaja IP-aadress või muud võrgutunnused töödeldakse infoühiskonna teenusena veebipoe toimimise tagamiseks ja veebisaidi kasutamise statistika koostamiseks.
 2. Anixi veebipoel on õigus kasutada kliendi e-posti aadressi reklaami ja muu teabe saatmiseks kliendile. Teil on õigus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nõusoleku alusel tehtud töötlemise seaduslikkust enne selle tagasivõtmist. Teie isikuandmete turvalisus on Anixile tähtis. Anix kui isikuandmete vastutav töötleja vastutab teie isikuandmete turvalisuse eest.
 3. Isikuandmeid töödeldakse kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub õigusliku kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
 4. Saajad, kellele isikuandmed edastatakse: Reeglina ei edasta Anix teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele.
Peame vajalikuks märkida, et Anix võib teie isikuandmeid edastada kolmandatele osapooltele ainult juhtudel, kui see on vajalik üle anda audiitorile, õigusnõustajale, raamatupidajale või muule isikule, kes osutab Anixile teenuseid (nt IT-teenused). Anix edastab maksete tegemiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS. Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoe teenusele, et hallata oste ja ostuajalugu ning lahendada klientide küsimusi. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kulleriga toimetatud kaupade puhul edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress. Kui veebipoel on raamatupidamine teenusepakkuja juures, edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute jaoks. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenusepakkujatele, kui see on vajalik veebipoe toimimise või andmete hostimise tagamiseks.
 1. Isikuandmeid hoitakse zone.ee ja Anix-shop.com serverites, mis asuvad Tallinnas, Eestis. Kõiki isikuandmeid hoitakse Anix-shop.com serverites kuni nende kustutamiseni. Isikuandmetele pääsevad ligi veebipoe töötajad, kes võivad isikuandmeid kasutada veebipoe kasutamisega seotud tehniliste probleemide lahendamiseks ja teenuste osutamiseks. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja IT-turvalisuse meetmeid isikuandmete kaitseks juhusliku või ebaseadusliku hävimise, kadumise, muutmise või volitamata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmeid edastatakse veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkujad ja andmete hostimisteenused) lepingute alusel veebipoe ja volitatud töötlejate vahel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama asjakohased kaitsemeetmed isikuandmete töötlemisel.
 2. Isikuandmeid saab vaadata ja parandada veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on tehtud ilma kasutajakontota, ei saa parandusi teha.
 3. Veebipoe kliendi konto kustutamisel kustutatakse isikuandmed zone.ee serveritest 14 päeva jooksul, välja arvatud juhul, kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise või tarbijavaidluste lahendamise eesmärgil. Kui ost on tehtud ilma kliendikontota veebipoes, kustutatakse ostuajalugu ühe päeva jooksul. Makse- ja tarbijavaidluste korral säilitatakse isikuandmeid kuni nõude täitmiseni. Raamatupidamise eesmärgil vajalikke isikuandmeid hoitakse säilitustähtaja lõpuni.
 4. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ja kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
 5. Elektroonilisi isikuandmeid otsepostituseks kasutatakse ainult juhul, kui tarbija on andnud selleks eraldi nõusoleku Anixi veebipoes.
Isikuandmete töötlemise osas on teil õigus:
 • nõuda juurdepääsu enda kohta kogutud isikuandmetele Anixi poolt ja nõuda isikuandmete koopia saamist;
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või kustutamist, kui need ei vasta tegelikkusele või ei töödelda kehtivate nõuete kohaselt;
 • nõuda, et Anix piiraks teie isikuandmete kogumist, töötlemist või kasutamist;
 • esitada kaebus oma isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile.
Kui teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta või soovite kasutada mõnda eespool nimetatud õigust, palume esitada digitaalselt allkirjastatud taotlus Anixi e-posti aadressile info@anix-shop.com. Anixil on õigus keelduda taotluse täitmisest, sel juhul teavitab Anix teid keeldumise asjaoludest. Te tunnistate, et olete käesolevat privaatsuspoliitikat lugenud, mõistate seda täielikult ja nõustute selgesõnaliselt, et Anix kogub, kasutab ja edastab teie isikuandmeid käesoleva privaatsuspoliitika tingimuste kohaselt.