Kasutamistingimused 

ABCANIME OÜ, registrikood 14041155, registreerimise aadress Kärberi tn 28-55, 13919 Tallinn, ja Klient, kes esitab tellimuse, maksab teenuste või kaupade eest ja identifitseerib oma isikuandmed veebiportaalis aadressil https://anix-shop.com/  (edaspidi “Anix-shop” või “Veebileht”) või muul viisil, nõustuvad järgnevate tingimustega (edaspidi “Üldtingimused”): 

1. Põhimõisted

 1. Veebiportaali https://anix-shop.com/ omanikuks on firma ABCANIME OÜ (edaspidi “Anix”), registrikood 14041155, registreerimise aadress Kärberi tn 28-55, 13919 Tallinn, e-posti aadress info@anix-shop.com.
 2. “Klient” – käesolevate Üldtingimustega nõustunud vähemalt 18 aastane füüsiline isik või alaealine füüsiline isik, kellel on tema seadusliku esindaja nõusolek käesolevate Üldtingimustega nõustumiseks ja kes on käesolevate Üldtingimustega nõustunud.
 3. “Tellimus” – Kliendi kavatsus kasutada Anix’i teenuseid või osta kaupa, mis väljendub elektroonilise päringu saatmises Veebilehel kehtestatud vormis, e-kirja saatmises aadressile info@anix-shop.com, orders@anix-shop.com või Veebilehel vajaliku vormi täitmises.
 4. Kaupade tellimine” – Veebilehel https://anix-shop.com/ sortimendis esitatud kaupade ostmine.

2. Üldsätted

2.1. Müügitingimused kehtivad Anix-shop veebipoest ostja (edaspidi “Klient”) ja ABCANIME OÜ (edaspidi veebipood Anix-shop) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

2.2. Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad Anix-shop veebipoest kaupade ostmisega seonduvalt tekkivaid õigussuhteid võlaõigusseadus, tarbijakaitseseadus ja 

teised Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

2.3. Veebipood Anix-shop jätab endale õiguse igal ajal teha käesolevates kasutustingimustes muudatusi. Nimetatud muudatused avaldatakse veebiportaalis aadressil https://anix-shop.com/. Tehingutele rakendatakse tehingu tegemise hetkel kehtivaid tingimusi.

2.4. Kliendil on õigus müügitingimused säilitada, välja printida ja vajadusel taasesitada.

2.5. Anix’il on õigus viia läbi kampaaniaid, mille tingimusi ei loeta Üldtingimuste muutmiseks ja mida ei rakendata juba sõlmitud lepingutele või muudele kokkulepetele.

2.6. Loetakse, et Klient on Üldtingimustega tutvunud ja nõustunud, kui Klient esitab Tellimuse, maksab Teenuse või Kauba eest või nõustub Anix’i pakkumisega Teenuse osutamise või Kauba ostmise osas.

2.7. Teenuse või Kauba maksumuse õigeaegsel tasumata jätmisel (osalisel tasumisel), Tellimuse vormistamiseks andmete mitteõigeaegsel esitamisel või Tellimuse vormistamisel valeandmete esitamisel ei loeta käesolevaid Üldtingimusi aktsepteerituks ja Poolte vahel ei teki mingeid õigussuhteid. Käesoleva punkti tingimused ei kehti Teenuste või Kaupade eest tasumisel, mida Anix pakub ja mille eest Klient tasub vastavalt Anix’i läbiviidava kampaania/eripakkumise tingimustele.

 1. Hinnainfo 

3.1. Kõigi veebipoes müüdavate kaupade hinnad on näidatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu seaduses kehtestatud määras.

3.2. Kauba ostmisel maksab Kleint kauba täieliku maksumuse ja kohaletoimetamise tasu ette.

3.3. Kohaletoimetamine toimub Omniva või Itella SmartPOST pakiautomaatide kaudu.

3.4. Hinnad on kehtivad alates tellimuse vormistamise algusest kuni 24 tunni möödumiseni pärast tellimuse vormistamise lõpetamist.

3.5. Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, siis rakendatakse tellimuse vormistamise hetkel kehtinud tingimused.

3.6. Veebipood Anix-shop jätab endale õiguse teha hindades muudatusi. Neid muudatusi kajastatakse Anix-shop veebipoe veebilehel.

 1. Tellimuse vormistamine

4.1. Ostja valib veebipoest vajalikud kaubad ja lisab need ostukorvi.

4.2. Tellimuse kinnitamiseks vajutage algul ostukorvis nupule “Vormista tellimus”.

4.3. Seejärel valige, kas te soovite esitada üksiku tellimuse või sooritada ostu püsikliendina.

4.4. Tellimuse vormistamise lõpetamise lehel täitke vajalikud väljad, valige sobiv kohaletoimetamise viis ja vajutage nupule “Vormista tellimus”. Ekraanil kuvatakse arve. Info selle kohta, kuidas sooritada makse, kuvatakse ekraanil pärast teie tellimuse kinnitamist

4.5. Täitke põhjalikult väljad info ja tellimuse kinnitamise lehel, kuna esitatud info täpsusest sõltub teie ostetud kaupade kiire ja takistamatu kohaletoimetamine, samuti võimalike vaidluste ja kaebuste edaspidine lahendamine.

4.6. Tellimuse kinnitamiseks saadetakse Kliendile arve ostukorvi kinnitamisel näidatud e-posti aadressile.

4.7. Veebipoe kaudu esitatud tellimused töödeldakse tööpäevadel (s.o esmaspäevast reedeni, v.a riigipühad) kella 10.00st kuni kella 17.00ni. Kui tellimus on esitatud nädala viimasel tööpäeval pärast kella 17.00, töödeldakse see järgmisel tööpäeval.

 1. Ostu-müügileping

5.1. Veebipood Anix-shop on kohustatud andma tellitud kaubad Kliendile üle ja tegema nii, et Klient saaks need kätte, Klient aga võtab endale kohustuse maksta Anix-shop veebipoest kaupade eest saadetud arve.

5.2. Tasumata tellimused tühistatakse 24 tunni möödumisel pärast tellimuse vormistamist.

5.3. Ostu-müügileping jõustub Kliendilt Anix-shop veebipoe pangakontole makse laekumise hetkel.

 1. Kohaletoimetamine

6.1. Pärast ostu-müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood Anix-Shop tellimuse ja annab selle firma logistikapartneritele üle Kliendile toimetamiseks.

6.2. Meie logistikapartneriteks on Omniva ja Itella SmartPOST.

6.3. Kohaletoimetamine toimub Eesti, Läti ja Soome piires.

6.4. Kõik olemasolevaid kaupu toimetatakse 1-3 tööpäeva jooksul Eesti piires ja 10 tööpäeva jooksul välisriikides.

6.5. Kohaletoimetamise tähtajad on näidatud Veebilehel ja kehtivad makse saamise hetkest.

6.6. Kauba viivituseta kohaletoimetamiseks veenduge selles, et tellimuse vormistamisel oleks sisestatud täielik, täpne ja korrektne info.

6.7. Veebipood Anix-shop ei vastuta kaupade kohaletoimetamise eest, kui kaubad toimetatakse logistikapartneritele õigeaegselt, kuid kohaletoimetamine viibib asjaolude tõttu, mida veebipood Anix-shop ei saa muuta ja/või ette näha ja millele ei saa mõjuda.

6.8. Kui te valisite kohaletoimetamise viisiks pakiautomaadi, siis teie saadetise saabumisel saadetakse teile SMS-sõnum ja kiri e-posti aadressile. 

 1. Lepingust taganemine ja kauba tagastamine 

7.1. Pärast tellimuse kättesaamist on Kliendil õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul põhjust nimetamata (sõltuvalt kaubast või teenusest ei pruugi tarbijal olla taganemisõigust; sel juhul peavad vastavad kaubad ja teenused olema loetletud ja vastama võlaõigusseaduse § 53 lg-le 4).

7.2. Asja seisukorra halvenemisel vastutab Klient asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui Klient on asja kasutanud mingil muul viisil, kui on vajalik asja olemuste, omaduste ja funktsionaalsuse väljaselgitamiseks. Et välja selgitada asja olemus, omadused ja funktsionaalsus, peab Klient käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu seda kasutataks harilikult poes ja vastavalt kasutusjuhendile.

7.3. Ostu-müügilepingust taganemise korral tuleb saata vastavasisuline avaldus e-posti aadressile orders@anix-shop.com. Avaldus peab sisaldama järgnevat infot:
– tagastamisele kuuluv kaup;
– tellimuse number ja pangakonto number, millele raha tagastatakse.
Kauba eest makstud summa (ilma kauba kohaletoimetamise tasuta) tagastatakse Kliendi kontole hiljemalt 30 päeva jooksul pärast seda, kui müüja on saanud Kliendilt lepingust taganemise ja raha tagastamise avalduse, ja tingimusel, et Klient on täitnud käesolevate Üldtingimuste punkti 7.4 tingimused.

7.4. Klient peab tagastama kauba müüjale 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemise avalduse esitamist või esitama tõendi, et ta on ülalnimetatud perioodi jooksul andnud kauba logistikafirmale üle selle tagastamiseks müüjale.

7.5. Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma kaudu, kui veebipood Anix-shop on nõustunud võtta kauba Kliendilt ära iseseisvalt.

 1. Vääramatu jõud

8.1. Pooled vabanevad vastutusest Üldtingimustest tulenevate kohustuste osalise või täieliku täitmata jätmise eest, kui see täitmata jätmine on pärast Üldtingimustega nõustumist tekkinud vääramatu jõu asjaolude tulemus, erakorralise iseloomuga asjaolude tulemus, mida Pooled ei saanud ette näha või ennetada, nimelt: tulekahju, loodusõnnetus, pandeemia, sõda või muu sõjategevus, tsiviil- või rahvarahutused, transpordiblokaad, võimu- ja valitsusasutuste poolt Üldtingimuste täitmist takistavate aktide vastuvõtmine ja muud asjaolud, mis on väljaspool Poolte mõistlikku kontrolli, s.h katkestused telekommunikatsiooni- ja elektrivõrkudes.

8.2. Pool, mis on sattunud vääramatu jõu asjaolude mõju alla, on kohustatud viivitamatult, s.o 3 (kolme) tööpäeva jooksul, kirjalikult teavitama teist Poolt selliste asjaolude saabumisest, esitades pädeva riigiasutuse väljastatud dokumenti nende kehtivuse eeldatavast tähtajast ja nende kehtivuse eeldatavast lõppemisest.

8.3. Vääramatu jõu asjaolude tekkimisel lükkub Üldtingimustest tulenevate kohustuste täitmise tähtaeg edasi vastavalt ajavahemikule, mille jooksul kehtivad need asjaolud ja nende tagajärjed. Kui vääramatu jõu asjaolud eksisteerivad üle 3 (kolme) kuu järjestikku, on kummalgi Poolel õigus lõpetada ostu-müügileping ühepoolselt. 

 1. Vastutus

9.1. Veebipood Anix-shop vastutab Kliendile lepingulistel tingimustel müüdud kaupade mittevastavuse või puuduste eest maksimaalselt kahe aasta jooksul alates kohaletoimetamise kuupäevast.

9.2. Kliendil on õigus võtta Anix-shop veebipoega ühendust hiljemalt kahe kuu jooksul pärast puuduse avastamist, esitades arvet, mille alusel kauba ostmine oli tasutud.

9.3. Ostetud kaubal puuduse avastamisel on Klient kohustatud kauba kasutamise lõpetama ja tagama selle säilivuse.

9.4. Puudustega kaupade parandamine või asendamine kooskõlastatakse Anix-shop veebipoe ja Kliendi vahel. Parandamiskulud katab veebipood Anix-shop.

9.5. Veebipood Anix-shop ei vastuta kauba mis iganes puuduste eest, mis on tingitud Kliendi poolt kauba ebaõige, mittenõuetekohase või mittesihipärase säilitamise või kasutamise tõttu.

9.6. Kaubaga seotud mittevastavuse või puuduste puhul tuleb Kliendil võtta ühendust: saata teate, näidates ära tellija nime, kontakttelefoninumbrit, tellimuse numbrit ja ostetud kauba mittevastavuse või puuduse täpset kirjeldust. 

9.7. Pretensioonid ostetud kauba mittevastavuse või puuduste osas tuleb esitada kahe kuu jooksul alates ostetud kauba mittevastavuse või puuduse avastamisest.

9.8. Kõiki kaebusi käsitletakse ja Kliendiga võetakse ühendust võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul pärast kaebuse saamist.

9.9. Kliendil on õigus nõuda Anix-shop veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja ostetud kauba eest tasutud summa tagastamist, kui veebipood Anix-shop ei suuda ostetud kaupa parandada või asendada, kui ostetud kauba parandamine või asendamine ei õnnestu, kui veebipood Anix-shop ei kõrvalda kauba puudust mõistliku ajavahemiku jooksul.

 1. KEHTIV SEADUSANDLUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

10.1. Käesolevatele Üldtingimustele ja Poolte õigussuhtele rakendatakse Eesti Vabariigi seadusandlus.

10.2. Kui Kliendil on pretensioone Anix’i vastu, nendest tuleb teatada e-posti aadressil info@anix-shop.com.

10.3. Vaidluste lahendamine pretensiooni esitamise korras on kohustuslik. Pretensioonile/kaebusele vastamise tähtaeg on 15 päeva selle saamisest.

10.4. Kliendi ja Anix’i vahel tekkinud vaidlusi lahendavad Pooled läbirääkimiste teel. Kui Klient ja Anix ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppel, võib Klient pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (Endla 10a, 10142 Tallinn, https://www.ttja.ee/) ja Tarbijavaidluste komisjoni (Endla 10a, 10142 Tallinn, http://www.komisjon.ee) poole vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või pöörduda kohtusse. Lisaks sellele, on kõigi klientide jaoks avatud Euroopa Liidu elektrooniline keskkond, mis võimaldab lahendada vaidlusi e-kauplejatega, s.o ODR-platvorm (Online Dispute Resolution, ehk veebipõhine vaidluste lahendamine), mis asub aadressil http://ec.europa.eu/odr.

10.5. Kui vaidlusi ja lahkarvamusi ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel ja/või Tarbijavaidluste komisjonis, toimub nende lahendamine ja läbivaatamine Harju või Pärnu Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

X